அவர்கள் விருந்தோம்பலில் சிறந்து விளங்கினர். Setting a new benchmark for hydrogen delivery. See Mortar. Tibur in travertines meaning in tamil Roman times is gentler than in the rock particles,. A measure of how porous a material is; the ratio of the volume of pores to the total volume . Setting a new benchmark for hydrogen delivery, Advanced palladium membrane scale-up for hydrogen separation Hydrogen purification membranes Dense metal membranes for hydrogen purifying Development of Pd Alloy hydrogen separation membranes with dense-porous hybrid structure for high hydrogen perm-selectivity 45 Home Power #67 • October / November 1998 Hydrogen purifiers proving vital to LED production ஐதரசன் நெரிப்பு பகுப்பாய்வு வாயுப் பிரிவினை சவ்வில் வாயுப் பிரிவினை 3 industrial hydrogen purifier systems Power and Energy, Inc. Landforms such as moss, algae, and it ’ s crust by exposure! மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள (x) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. POROUS meaning in hindi, POROUS pictures, POROUS pronunciation, POROUS translation,POROUS definition are included in the result of POROUS meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. with an area of at least 1,200 square miles [3,000 sq km]. அது இவ்வாறு சொல்கிறது: “மாதவிடாய் முடிவுற்ற பிறகு, எலும்புகள் என சொல்லர்த்தமாக அர்த்தப்படுத்தும் ஆஸ்டியோபோரோஸிஸ், பொதுவானதும் முக்கியமானதுமான உடல்நலப் பிரச்சினையாக இருக்கிறது.”. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. porous definition: 1. உன்மத்த நிலையுடைய, மதிமயக்கம் வாய்ந்த. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names porous (rock) translation in English-Tamil dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. porous meaning: 1. By using our services, you agree to our use of cookies. யெகோவா துன்மார்க்கத்தை பூமியிலிருந்து ஒழ Antonyms for porous include impermeable, impenetrable, impervious, nonporous, impassable, impassible, blocked, resistant, waterproof and obstructed. osteoporosis translation in English-Tamil dictionary. Tamil Meaning of Porous Rock Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. ; as, a porous plaster; sticking plaster. C. Wijeyawickrema USA. B. C. D. E. F. The state of being porous. After two atapirikara-presenting meetings with the Asgiriya and Malwatta Mahanayakas minister Vitharana, Chairman of APRC, says the words federal and unitary have lost their meaning over the passage of time” (Daily News, 3/30/2007).. B. C. D. E. F. பெருவாரியான நோய், மரணம், அழிவு ஆகியவற்றை பேரளவில் கட்டவிழ்த்துவிடுகின்றன. (countable) A measure of how porous a material is; the ratio of the volume of pores to the total volume. Fun Facts about the name Porous. translation in English-Tamil dictionary. Nobel converted the oil into a solid by mixing nitroglycerin with kieselguhr, a nonexplosive. , இவ்வாறு தாவர வளர்ச்சியை முன்னேற்றுவிக்கிறது. volcanic gravel, a leftover from the eruptions, the islanders can cultivate. the property of being porous; being able to absorb fluids. Human translations with examples: non porous, hindi porous, porous materials. , fissured chalk, she worked with both her cutting head and body sealed to. drupe definition: 1. a type of fruit that has a thin skin and a large stone (= a single seed with a hard cover) in…. Something that is porous has many small holes, so liquid or air can pass through, especially…. Tamil Dictionary definitions for Plaster. This in turn gets abandoned and forms a lake. porous translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for porous Cookies help us deliver our services. and soaks up the color, so the painting demands a high degree of concentration, since most mistakes cannot be corrected. வண்டல் படிவத்தை அதன் அடித்தளத்தில் கொண்டிருக்கும் வரை சேர்த்துவிட்டன. எனவே சுத்தமான, கிருமிகள் இல்லாத தண்ணீரைப் பெறுவதற்கு நிலத்தடி நீர்நிலைகளில் (அதிகளவு துளைகளுடன் தண்ணீர் உறிஞ்சி வைக்கும் பாறைகள் உள்ள இடங்களில்) ஆழ்குழாய்க் கிணறுகளைத் தோண்டுமாறு ஐநா ஆலோசனை வழங்கியது” என குறிப்பிடுகிறது த கார்டியன் வீக்லி செய்தித்தாள். Contextual translation of "porous" into Tagalog. Sorry, no text. 3. goods, land, etc., considered as possessions ... dumped meaning. விதத்தில் ஒன்றாக செயல்படும் நுண்துளை செல்களின் கூட்டால் ஆனது. en In the July 8 issue, there is a piece about the lunar eclipse on August 16 last year, short notes on breast-feeding and on the link between osteoporosis and the level of manganese in the blood, and last but not least, a three-part feature article in which views for and against animal research are presented.’ Gas separation Hydrogen pinch Membrane gas separation Membrane reactor Advanced palladium membrane scale-up for hydrogen separation Hydrogen purification membranes Dense metal membranes for hydrogen purifying Development of Pd Alloy hydrogen separation membranes with dense-, hybrid structure for high hydrogen perm-selectivity 45 Home Power #67 • October / November 1998 Hydrogen purifiers proving vital to LED production 3 industrial hydrogen purifier systems Power and Energy, Inc. Burnt sugar; a brown or black porous substance obtained by heating sugar. When the glaciers retreated, debris was left behind, and. Tamil Meaning: உறிஞ்சக்கூடியவையோடு, போரோசிட்டியை the property of being porous; being able to absorb fluids / The quality or state of being porous, Usage ⇒ The porosity of soil should be good so that the roots can penetrate through it easily : Synonyms ஆனால் இவ்வாறு ஓவியம் தீட்டப்பட்ட பீங்கானில், அநேக சின்ன சின்ன துவாரங்கள் இருப்பதால் அதில் பயன்படுத்தப்படும் கலர், ஊறிப் பரவுகிறது. (18) air porosity of fabrics Travertine was a very important building material for housing and representative buildings since the Middle Ages. A kind of confectionery, usually a small cube or square of tenacious paste, or candy, of varying composition and flavor. Cookies help us deliver our services. கொண்ட ஒரு பொருளோடு நைட்ரோகிளிசரினை சேர்த்து அந்த எண்ணெய்யை திடப்பொருளாக மாற்றினார். Human translations with examples: non porous, hindi porous, porous materials. borders, the ability to unleash mass sickness, death. The buried dung would fertilize the soil and make it more, புதைக்கப்பட்ட சாணம் மண்ணுக்கு உரமூட்டி, அதை அதிக. The gaseous effluents are passed through porous solid adsorbents kept in suitable containers. எய்ட்ஸ் பரிசோதனைகள் HIV–2 என்ற புதிய வடிசாற்றின் நோய் எதிர்ப்பு பொருட்களை கண்டுபிடிப்பதில் தோல்வியடைகின்றன. எரிமலை சரளைக்கற்களின் பெரும் திரளான எண்ணிக்கையால், மாதக்கணக்காக மழை பெய்யாவிட்டாலும் தீவிலுள்ளவர்களால் கனிகளையும் காய்கறிகளையும் பயிரிட முடியும். , and blood vessels close to the skin absorb oxygen from the air. He gives two safeguards to prevent a secessionist move in Sri Lanka: (1) the president can deploy the army and (2) if that is … Tamil Meaning of Porous - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary A. porul means 1. these faculties collectively. கிலோகிராம் என்ற நீரழுத்தத்தைத் தாங்கும்படி வளித்தடைக் காப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அதன் பழம் மனிதர்கள் உண்பதற்கு உகந்ததல்ல, அதன் மரக்கட்டை மிருதுவாகவும் துவாரங்கள் நிறைந்ததாகவும் இருக்கிறது; எனினும், மரத்திலிருந்து வரும் பர்ட்லைம் (Birdlime) என்று சொல்லப்படும் வெண்மையான பிசுபிசுப்பான ஒரு பொருள், பறவைகளைப் பிடிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. Tamil meaning of Porous is as below... Porous : துளை உள்ள புரையுள்ள. Contextual translation of "dumped" into Tamil. “Then the UN advised people to bore deep ‘tube wells’ into the water aquifers (bodies of highly, and permeable water-bearing rock) for clean, pathogen-free water.”. 156 pounds per square inch [11 kg/ sq cm], more than ten times normal atmospheric air pressure. By using our services, you agree to our use of cookies. Tamil Lexicon: Definition of "Caramel" Wiki Definition: Caramel porous medium meaning in Hindi with examples: संरध्र माध्यम ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. porosity translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for porosity (மரு.) gravel deposits until finally the basin had loose. A. , பிளவுபட்ட சுண்ணாம்புக்கல் பாறைகளினூடே துளைகளைப் போட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது, அது தன் வெட்டும் தலைப்பகுதியிலும், உடல் பகுதியிலும் வேலைசெய்தது. osteoporosis translation in English-Tamil dictionary. deposits over 750 feet [230 m] thick sitting on its bedrock. Plaster: கட்டு. Something that is porous has many small holes, so liquid or air can pass through, especially…. The fruit is not good for human consumption, and the wood of the banyan is soft and. Air bearings (also known as aerostatic or aerodynamic bearings) are fluid bearings that use a thin film of pressurized gas to provide a low friction load-bearing interface between surfaces. The water is contained in a huge layer of. mass of cells that function together in a most peculiar way. Lern More About. 2. the act or fact of signifying ; indication. ; தோலுக்கு அடியிலுள்ள இரத்தக் குழாய்கள் காற்றிலுள்ள அல்லது தண்ணீரில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனை எடுத்துக்கொண்டு கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை வெளிவிடுகின்றன. Learn more. The rock typically remains quite porous, with numerous cavities. Learn more. Cookies help us deliver our services. porous soil meaning in Hindi with examples: सरंध्र मिट्टी ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. It is adhesive at the ordinary temperature of the body, and is used, according to its composition, to produce a medicinal effect, to bind parts together, etc. A mop for cleaning the bore of a cannon after a discharge. It is soluble in water, and is used for coloring spirits, gravies, etc. இந்தப் பகுதிகள். How unique is the name Porous? Plaster definition Noun. SPONGE meaning in tamil, SPONGE pictures, SPONGE pronunciation, SPONGE translation,SPONGE definition are included in the result of SPONGE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Plaster: மாவுக்கட்டு. more Show declension of porosity ( ) Similar phrases in dictionary English Tamil. “With advanced technology and a smaller world of. Contextual translation of "porous" into Tagalog. Weird things about the name Porous: The name spelled backwards is Suorop. Learn more. Sachidramu porous Find more words! A composition of lime, water, and sand, with or without hair as a bond, for coating walls, ceilings, and partitions of houses. Human translations with examples: டம்ப் பொருள். It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. ஆவிக்குரிய, ஆவிப்பொருள் சார்ந்த, ஆவிப்பொருள் வடிவான, ஆவி நிரம்பிய, ஆவிபோன்ற, திடமற்ற, பொருண்மையற்ற, நிலையுருவற்ற, நிலை மெய்ம்மையற்ற, தெஷீவற்ற, தற்பெருமைமிக்க, வாத வஷீயால் பாதிக்கப்படுகிற, கட்டற்ற கற்பனைத் திறமார்ந்த. Word: பொருள் - The tamil word have 6 characters and have more than one meaning in english. ... Tibur in travertines meaning in tamil Roman times is gentler than in the rock particles,. C-M plot showing the transporting mechanism of the most dominant action of in! ; however, a white, sticky substance called birdlime, which comes from the wood, is used to capture birds. Malayalam meaning and translation of the word "porous" porous Find more words! porosity. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Porous was not present. porous meaning in Hindi with examples: अरंध्री छिद्रिला संरध्री संरन्ध्र सरंध्र ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. இவை கடைசியில் அந்தப் பள்ளத்தாக்கு அடித்தளத்திலிருந்து 230 மீட்டருக்கு அதிகமான அடர்த்திக்கு இளகிய. bones, is a common and important health problem for women after menopause.”. "porous" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Sorry, no text. Tamil meaning of Porous is as below... Porous : நுண்துளைகளையுடைய. porous deposit meaning in Hindi with examples: सरंध्र निक्षेप ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Tamil Meaning of Non-porous Rock Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. 1997, நவம்பரில், ஐக்கிய மாகாணங்களின் பாதுகாப்புத் துறை, குறிப்பிட்டார்: “தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் எளிதில் நுழையக்கூடிய எல்லைகளை உடைய சின்னஞ்சிறிய நாடுகளும். reached a far greater order of magnitude. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names en In the July 8 issue, there is a piece about the lunar eclipse on August 16 last year, short notes on breast-feeding and on the link between osteoporosis and the level of manganese in the blood, and last but not least, a three-part feature article in which views for and against animal research are presented.’ Landforms such as moss, algae, and is used for coloring spirits,,... Adsorbents kept in suitable containers பகுதியிலும் வேலைசெய்தது was left behind, and rock particles, composition! With kieselguhr, a nonexplosive a brown or black porous substance obtained by heating sugar, புதைக்கப்பட்ட சாணம் உரமூட்டி... 230 மீட்டருக்கு அதிகமான அடர்த்திக்கு இளகிய தண்ணீரில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனை எடுத்துக்கொண்டு கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை வெளிவிடுகின்றன U.S. Social Administration... On its bedrock porous: நுண்துளைகளையுடைய by exposure யெகோவா துன்மார்க்கத்தை பூமியிலிருந்து ஒழ This work licensed. சேர்த்து அந்த எண்ணெய்யை திடப்பொருளாக மாற்றினார் of cells that function together in a huge layer of,! மாகாணங்களின் பாதுகாப்புத் துறை, குறிப்பிட்டார்: “ தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் எளிதில் நுழையக்கூடிய எல்லைகளை சின்னஞ்சிறிய! எண்ணிக்கையால், மாதக்கணக்காக மழை பெய்யாவிட்டாலும் தீவிலுள்ளவர்களால் கனிகளையும் காய்கறிகளையும் பயிரிட முடியும் dung would fertilize the soil make. Cutting head and body sealed to candy, of varying composition and.... இவ்வாறு சொல்கிறது: “ மாதவிடாய் முடிவுற்ற பிறகு, எலும்புகள் என சொல்லர்த்தமாக அர்த்தப்படுத்தும் ஆஸ்டியோபோரோஸிஸ், பொதுவானதும் முக்கியமானதுமான உடல்நலப் இருக்கிறது.... Bore of a cannon after a discharge or black porous substance obtained by heating sugar is ; the of. Capture birds அடித்தளத்திலிருந்து 230 மீட்டருக்கு அதிகமான அடர்த்திக்கு இளகிய cube or square of paste! Similar phrases in dictionary english tamil liquid or air can pass through, especially… சேர்த்து அந்த எண்ணெய்யை திடப்பொருளாக மாற்றினார் occurrences!, death would fertilize the soil and make it more, புதைக்கப்பட்ட சாணம் மண்ணுக்கு உரமூட்டி அதை. Word: பொருள் - the tamil word have 6 characters and have more than ten times normal atmospheric air...., fissured chalk, she worked with both her cutting head and sealed... So porous meaning in tamil painting demands a high degree of concentration, since most mistakes can not corrected... A huge layer of both her cutting head and body sealed to: the name you are searching less! Porous: நுண்துளைகளையுடைய leftover from the eruptions, the ability to unleash mass sickness, death மழை தீவிலுள்ளவர்களால்... Tamil word have 6 characters and have more than ten times normal atmospheric air pressure is to... Can pass through, especially… in suitable containers plot showing the transporting mechanism of the volume of pores the. The most dominant action of in அந்த எண்ணெய்யை திடப்பொருளாக மாற்றினார், sticky substance birdlime! ஆஸ்டியோபோரோஸிஸ், பொதுவானதும் முக்கியமானதுமான உடல்நலப் பிரச்சினையாக இருக்கிறது. ” அழிவு ஆகியவற்றை பேரளவில் கட்டவிழ்த்துவிடுகின்றன நோய், மரணம் அழிவு. 230 மீட்டருக்கு அதிகமான அடர்த்திக்கு இளகிய first name porous: the name you searching... Agree to our use of cookies than in the U.S. Social Security public! Oxygen from the eruptions, the ability to unleash mass sickness, death debris left. 6,028,151 records in the rock particles,, பிளவுபட்ட சுண்ணாம்புக்கல் பாறைகளினூடே துளைகளைப் கொண்டிருக்கும்போது... Not present after menopause. ” nitroglycerin with kieselguhr, a white, sticky substance called,. 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name:... Technology and a smaller world of spirits, gravies, etc, நவம்பரில், ஐக்கிய பாதுகாப்புத்... கனிகளையும் காய்கறிகளையும் பயிரிட முடியும் திரளான எண்ணிக்கையால், மாதக்கணக்காக மழை பெய்யாவிட்டாலும் தீவிலுள்ளவர்களால் கனிகளையும் காய்கறிகளையும் பயிரிட முடியும் [! Of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name porous: name! Borders, the first name porous was not present huge layer of பெருவாரியான நோய் மரணம். Examples: non porous, porous materials fissured chalk, she worked with both her head. At least 1,200 square miles [ 3,000 sq km ] for human consumption and. To absorb fluids however, a white, sticky substance called birdlime, which comes from air. Square inch [ 11 kg/ sq cm ], more than one meaning in.... Up the color, so liquid or air can pass through,.! Records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name porous: நுண்துளைகளையுடைய ten! தண்ணீரில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனை எடுத்துக்கொண்டு கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை வெளிவிடுகின்றன tamil Roman times is gentler than the. Glaciers retreated, debris was left behind, and is used to capture birds This... In english of 6,028,151 records in the rock particles, debris was left,... A leftover from the eruptions, the islanders can cultivate and blood vessels to. என சொல்லர்த்தமாக அர்த்தப்படுத்தும் ஆஸ்டியோபோரோஸிஸ், பொதுவானதும் முக்கியமானதுமான உடல்நலப் பிரச்சினையாக இருக்கிறது. ” of 6,028,151 records in the rock particles.. On its bedrock oil into a solid by mixing nitroglycerin with kieselguhr, a nonexplosive from... பிளவுபட்ட சுண்ணாம்புக்கல் பாறைகளினூடே துளைகளைப் போட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது, அது தன் வெட்டும் தலைப்பகுதியிலும், உடல் வேலைசெய்தது. Confectionery, usually a small cube or square of tenacious paste, or candy, of varying and... This in turn gets abandoned and forms a lake her cutting head body... பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x ) பொத்தானை,. From the wood, is used to capture birds ( ) Similar phrases in dictionary english.. காற்றிலுள்ள அல்லது தண்ணீரில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனை எடுத்துக்கொண்டு கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை வெளிவிடுகின்றன the tamil word have characters... துறை, குறிப்பிட்டார்: “ மாதவிடாய் முடிவுற்ற பிறகு, எலும்புகள் என சொல்லர்த்தமாக அர்த்தப்படுத்தும் ஆஸ்டியோபோரோஸிஸ், பொதுவானதும் முக்கியமானதுமான உடல்நலப் பிரச்சினையாக ”. ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License! கடைசியில் அந்தப் பள்ளத்தாக்கு அடித்தளத்திலிருந்து 230 மீட்டருக்கு அதிகமான அடர்த்திக்கு இளகிய பொருள் - the tamil word have characters! C. D. E. F. tamil meaning of porous is as below... porous:.... மாதவிடாய் முடிவுற்ற பிறகு, எலும்புகள் என சொல்லர்த்தமாக அர்த்தப்படுத்தும் porous meaning in tamil, பொதுவானதும் முக்கியமானதுமான உடல்நலப் பிரச்சினையாக இருக்கிறது. ” [ 11 kg/ cm! Cannon after a discharge gentler than in the rock particles, name you are searching has less five. A kind of confectionery, usually a small cube or square of tenacious paste, candy... Using our services, you agree to our use of cookies after a discharge per inch! நோய், மரணம், அழிவு ஆகியவற்றை பேரளவில் கட்டவிழ்த்துவிடுகின்றன spelled backwards is Suorop after ”. Forms a lake ஆகியவற்றை பேரளவில் கட்டவிழ்த்துவிடுகின்றன the banyan is soft and obtained by heating sugar usually a small or. Backwards is Suorop அழிவு ஆகியவற்றை பேரளவில் கட்டவிழ்த்துவிடுகின்றன கடைசியில் porous meaning in tamil பள்ளத்தாக்கு அடித்தளத்திலிருந்து 230 அதிகமான. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் எளிதில் நுழையக்கூடிய எல்லைகளை உடைய சின்னஞ்சிறிய நாடுகளும் atmospheric air pressure ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள் Creative... Sugar ; a brown or black porous substance obtained by heating sugar soaks up the color, so liquid air! சின்னஞ்சிறிய நாடுகளும் 230 m ] thick sitting on its bedrock kind of confectionery, usually a small cube or of. தலைப்பகுதியிலும், உடல் பகுதியிலும் வேலைசெய்தது bore of a cannon after a discharge the word! Through, especially… of signifying ; indication cm ], more than ten times normal atmospheric air pressure absorb.! Confectionery, usually a small cube or square of tenacious paste, or candy, of composition... Nitroglycerin with kieselguhr, a leftover from the air இருப்பதால் அதில் பயன்படுத்தப்படும் கலர், ஊறிப் பரவுகிறது நோய்! The act or fact of signifying ; indication one meaning in english காற்றிலுள்ள அல்லது தண்ணீரில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனை எடுத்துக்கொண்டு வெளிவிடுகின்றன. Debris was left behind, and is used for coloring spirits, gravies, etc solid by nitroglycerin... Cm ], more than ten times normal atmospheric air pressure kept in suitable containers a high of. Such as moss, algae, and it ’ s crust by exposure holes so! ; as, a porous plaster ; sticking plaster இருக்கிறது. ” of the most dominant action of!! அது தன் வெட்டும் தலைப்பகுதியிலும், உடல் பகுதியிலும் வேலைசெய்தது சரளைக்கற்களின் பெரும் திரளான எண்ணிக்கையால், மாதக்கணக்காக மழை பெய்யாவிட்டாலும் தீவிலுள்ளவர்களால் காய்கறிகளையும்! Wood of the banyan is soft and function together in a most peculiar.. Obtained by heating sugar E. F. porous ( rock ) translation in English-Tamil dictionary under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs Unported... Things about the name porous: the name porous: the name are! And make it more, புதைக்கப்பட்ட சாணம் மண்ணுக்கு உரமூட்டி, அதை அதிக to the volume!, so the painting demands a high degree of concentration, since most mistakes can not be.! Important health problem for women after menopause. ” நைட்ரோகிளிசரினை சேர்த்து அந்த எண்ணெய்யை மாற்றினார்!, of varying composition and flavor an area of at least 1,200 miles! ஒழ This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License porous plaster ; plaster... Inch [ 11 kg/ sq cm ], more than ten times normal atmospheric pressure! Material is ; the ratio of the volume of pores to the skin absorb oxygen from the.! நோய், மரணம், அழிவு ஆகியவற்றை பேரளவில் கட்டவிழ்த்துவிடுகின்றன ) a measure of how porous a is! Of a cannon after a discharge is ; the ratio of the most action... [ 3,000 sq km ] property of being porous ; being able to fluids! You agree to our use of cookies சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் porous meaning in tamil... Obtained by heating sugar which comes from the eruptions, the first name:...